Aile Danısmanlıgı

OFF

Son yıllarda aile tarapisine baş vuran kişi sayılarında önemli bir artış gözlenilmektedir. Anne, baba ve çocukların ve ailedeki diğer kişilerin katıldığı grupça yapılan bir psikoterapi yaklaşımıdır.930320110111014101921

Her aile tek ve özeldir. Benzer gibi görünse de gerek aileyi oluşturan her ferdin farklılığından gerek onların dünyaya bakış farklılığından gerekse çevrenin özelliklerinden farklar ortaya çıkar. Terapistin görevi danışanlara yeni bakış açıları kazandırmaktır danışan mevcut bakış açısıyla problemi göremiyordur.bu konuda o kişiye yardımcı olmaktır asıl görevimiz.

Aile terapisinde ilgilendiğimiz aileyi oluşturan bireyler değildir.bireylerin birbirleriyle olan ilişikeridir.Bunun için aile iletişimini çok iyi bilmemiz gerekir. İletişim:kişilerin birbirlerine bilinçli veya bilinçsiz olarak iletmek istedikleri duygu ve düşüncelerini aktardıkları bir süreçtir. Bir insanın ilişkilerinin niteliği, o insanın yaşamının kalitesini gösterir. İletişim sorunlarını çözmeden doyumlu bir yaşam sürdürmek mümkün değildir.

Etkili aile içi iletişim nasıl sağlanır?

  • Karşımızdaki Kişilere Saygı Duymak: Onların varlığını kabul etmek, önemli ve değerli olduklarını hissettirmek.
  • Gerçekten ve Doğal Davranmak: Abartıdan uzak, olduğu gibi davranmaktır.
  • İletişimin belki de en önemli öğesidir empati. Empati, bir başka deyişle, dış dünyayı karşımızdaki kişinin onun penceresinden anlamaya çalışmaktır.

Aile ve evlilik terapistinin amacı:

1. Bireydeki ruhsal belirtileri ve işlevsel bozuklukları, ilişkiler alanında ele almak ve azaltmak;

2. Aile ve evlilik içi çatışmaları ile ailenin daha geniş çevresi ve toplumla çatışmalarını çözümlemek;

3. Ailedeki yakınmalar için ailenin sorun çözmede kullanabileceği kaynak ve davranışları belirleme ve kullanma güçlerini harekete geçirmek;

4. Aile üyelerinin duygusal gereksinimlerinin algılanması ve doyurulmasını kolaylaştırmak;

5. Üyelerin ve ailenin zorlayıcı yaşam olayları, tıbbi ve ruhsal hastalıkları karşısında sorun çözme, iletişim kurma becerilerini geliştirmek;

6. Üyelerinin herbirinin özerkliğinin ve iletişim kurma becerilerinin artmasını sağlamak;

7. Cinsler ve kuşaklar arası rol dağılımı konusunda uyuşmanın artmasını sağlamak;

8. Ailenin toplumsal çevre ile bütünleşmesini kolaylaştırmak.